Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

26.- Relixión

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 941 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. Ensinanzas mínimas: Materia de “Educación para a Cidadanía e os Dereitos Humanos”

 • REAL DECRETO 1190/2012, de 3 de agosto, polo que se modifican o Real Decreto 1513/2006, de 7 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas da Educación Primaria, e o Real Decreto 1631/2006, de 29 de decembro, polo que se establecen as ensinanzas mínimas correspondentes á Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 04/08/12). Ligazó

2. Currículos de ensinanzas relixiosas

 • RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2014, da Dirección Xeral de Avaliación e Formación Profesional, pola que se publica o currículo da área Ensinanza Relixión Islámica da Educación Primaria. (BOE, 11/12/14). Ligazón. Corrección de erros. (BOE, 19/12/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 24/02/15). Ligazón. CORRECCIÓN DE ERROS,  (BOE, 31/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 13 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de Bacharelato. (BOE, 24/02/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Infantil. (BOE, 17/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo do ensino de Relixión Evanxélica da Educación Primaria. (BOE, 17/06/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 23 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE, 30/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 28 de xaneiro de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da materia de Relixión Evanxélica do Bacharelato. (BOE, 05/02/16). Ligazón. Corrección de erros,  (BOE, 13/02/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Islámica da Educación Infantil. (BOE, 18/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Avaliación e Cooperación Territorial, pola que se publican os currículos da materia de Relixión Islámica en Educación Secundaria Obligatoria e Bachillerato.(BOE, 18/03/16). Ligazón

3. Profesorado de relixión

 • ORDE do 14 de setembro de 2012 pola que se dá publicidade á relación de postos de traballo do profesorado de relixión. (DOG, 28/09/12). Ligazón