Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

25.- Plans e programas educativos

 

I. LEXISLACIÓN BÁSICA

 

1. PRORAMAS E PLANS

2. BIBLIOTECAS ESCOLARES, CURSO 2022-2023

 • ORDE do 11 de maio de 2022 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2022/23, (DOG, 30/05/2022).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2022/2023.
 • ORDE do 4 de outubro de 2022 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2022/23. (DOG, 19/10/2022).
 • RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022 pola que se convoca para o curso 2022/2023 o programa denominado Bibliotecas Escolares Solidarias, integrado no PLAN LÍA de bibliotecas escolares.
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades
 • Para cursos anteriores, véxase Lexislación Complementaria neste mesmo Capítulo

3. CLUBS DE LECTURA

4. PROGRAMAS DE REFORZO, ORIENTACIÓN E APOIO

5. INNOVACIÓN EDUCATIVA, Web

5.1. Plan Proxecta. Curso 2022-2023
5.2. Observa_Acción. Curso 2019-2020
5.3. Robótica. Curso 2020-2021
5.4. Proxecto Educación Dixital E-Dixgal
5.4.1. Marco galego de competencias dixitais
5.4.2. Participación no Proxecto Educación Dixital (E-Dixgal)
 • Convocatoria curso 2022-2023: Resolución do 2 de marzo de 2022.
 • Resolución definitiva de centros admitidos, curso2022-2023.
 • RESOLUCIÓN do 23 de febreiro de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2023/24. (DOG, 28/02/2023).
 • RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a relación de centros docentes admitidos para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2023/24. (DOG, 25/05/2023).
5.3. Club de Ciencia
 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos durante o curso 2020/21.
 • WEB da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
5.4. Espazos Maker
 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Espazos Maker” para centros docentes públicos durante o curso 2019/2020.
 • RESOLUCIÓN definitiva de centros docentes públicos admitidos no programa “Espazos Maker” durante o curso 2019/2020.
5.5. Club de Letras
 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Club de Letras” durante o curso 2020-2021.
5.6. Premios educativos Innovagal
 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Premios educativos Innovagal” durante o curso 2020-2021.
5.7. Polos creativos
 • ORDE do 21 de abril de 2022 pola que se crea o programa de innovación educativa Polos creativos e se establece o procedemento para a participación dos centros docentes públicos dependentes desta consellería. (DOG, 27/04/2022).

6. OUTROS PLANS, PROGRAMAS E PROXECTOS

7. PROGRAMA DE LINGUAS ESTRANXEIRAS

8. PROGRAMAS DE ÁMBITO NACIONAL

II. LEXISLACIÓN COMPLEMENTARIA

1. BIBLIOTECAS ESCOLARES

1.1. Curso 2015-2016
 • ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se procede á ampliación da dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 10/08/15).
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2015, da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o Curso 2015/2016, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG. 09/09/15).
 • ORDE do 24 de setembro de 2015 que modifica a Orde do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 02/10/15).
 • RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca para o curso 2015/2016 o programa denominado BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, integrado no PLAN LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de bibliotecas escolares, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. As accións incluídas neste programa, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, van destinadas aos centros públicos, de nivel non universitario e de titularidade desta consellería.
 • BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS: Listaxe de centros adscritos a diferentes accións a desenvolver durante o curso 2015/2016.
1.2. Curso 2016-2017
 • ORDE do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 08/06/16).
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2016 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2016/2017.
 • ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se modifica a Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17, e se procede á ampliación da dotación orzamentaria. (DOG, 08/09/16).
 • ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 26/10/16).
 • CONVOCATORIA do programa “Bibliotecas Escolares Solidaria” para o curso 2016/2017.
1.3. Curso 2017-2018
1.4. Curso 2018-2019
 • ORDE do 23 de abril de 2018 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/19. (DOG, 08/05/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do proxecto “Biblioteca Creativa” (anteriormente, Escornabots na biblioteca escolar) para o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. (DOG, 20/09/18).
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do programa “Biblioteca Creativa” para o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do I Concurso de Podcasts – Radio na biblio.
1.5. Curso 2019-2020
 • RDE do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020.
 • PROXECTO BIBLIOTECA CREATIVA. Convocatoria.
 • CONVOCATORIA do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020.
 • ORDE do 10 de setembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2019/20. (DOG, 24/09/19).
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020.
1.6. Curso 2020-2021
 • ORDE do 25 de maio de 2020 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. (DOG, 03/06/2020).
 • ORDE do 24 de agosto de 2020 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2020/21. DOG, 01/09/2020). Corrección de erros, (DOG, 17/11/2020).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2020/2021.
 • CONVOCATORIA do programa Radio na biblio para o curso 2020/21.
 • BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS. Convocatoria do programa  para o curso 2020-2021.
 • AMPLIACIÓN da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2020/2021.
 • ORDE do 13 de agosto de 2021 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2021/22. (DOG, 31/08/2021). Corrección de erros, (DOG, 22/09/2021).
 • WEB BIBLIOTECAS da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
1.7. Curso 2021-2022
 • ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2021/22 (código de procedemento ED516A). (DOG, 04/05/2021).
 • CONVOCADA A SELECCIÓN de plans de formación permanente do profesorado que se van implantar en centros educativos públicos dependentes de esta consellería no curso 2021/2022.
 • PLAN ANUAL de formación do profesorado para o curso 2021-22.
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2021/2022.
 • Convocatoria do proxecto BIBLIOTECA CREATIVA 2021/2022.
 • CONVOCATORIA do programa BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS para o curso 2021-2022
 • WEB BIBLIOTECAS da Consellería de Cultura, Educación e Universidade.
 
 

2. PROGRAMAS EUROPEOS

2.1. Curso 2014-2015
 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 13 de febreiro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15. (DOG, 08/07/15).
2.2. Curso 2015-2016
 • ORDE do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 26/02/16).
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 12/07/16).
2.3. Curso 2016-2017
 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17). 
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17.  (DOG, 14/08/17). Corrección de erros, (DOG, 08/09/17).
2.4. Curso 2017-2018
 • ORDE do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 23/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 19/07/18).
2.5. Curso 2018-2019 
 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 09/05/19).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2019 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 22/07/19).

3. INNOVACIÓN EDUCATIVA

3.1. Plan Proxecta
3.1.1. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/07/15). Corrección de erros. (DOG, 15/07/15).
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16. (DOG. 21/04/16).
3.1.2. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 19/09/16).
 • RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a relación definitiva de centros sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 28/12/16).
3.1.3. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2017 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2017/2018.
 • AMPLIACIÓN do prazo de participación na convocatoria do Plan Proxecta para o curso 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018.
 • PREMIO PROXECTA de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018”.
3.1.4. Curso 2018-2019
 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2018 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019.

4. ROBÓTICA

 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Introdución á robótica educativa en primaria” para centros docentes públicos durante o curso 2017/2018.
 • LISTAXE provisional de centros admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos.
 • CONVOCATORIA para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade “Semana STEM” 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos.
 • RESOLUCIÓN definitiva de centros docentes admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria” durante o curso 2018/2019.

5. PROXECTO EDUCACIÓN DIXITAL E-DIXGAL

5.1. Curso 2014-2015
 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital durante o curso 2014/15. (DOG, 30/04/14). 
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2014/15. (DOG, 07/08/14).
5.2. Curso 2015-2016
 • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/16. (DOG, 11/05/15).
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-Dixgal durante o curso 2015/16.(DOG, 11/08/15).
5.3. Curso 2016-2017
 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participaren no proxecto Educación dixital (E-DIXGAL) durante o curso 2016/17. (DOG. 21/04/16).
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/17. (DOG, 05/07/16).
5.4. Curso 2017-2018
 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2017/18. (DOG, 26/05/17).
 • RELACIÓN definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL.
5.5. Curso 2018-2019
 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • INFORMACIÓN para os centros educativos públicos sobre a xestión do equipamento E-Dixgal.
5.6. Curso 2019-2020
 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
5.7. Curso 2022-2023
 • RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2022 pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Digicraft en tu Cole no marco do Plan Digitalent durante os cursos 2022/23 e 2023/24. (DOG, 24/08/2022).