Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

25.- Plans e programas educativos

1. BIBLIOTECAS ESCOLARES

1.1. Curso 2015-2016
 • ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se procede á ampliación da dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 10/08/15). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2015, da dirección xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares, durante o Curso 2015/2016, nos centros docentes de niveis non universitarios, de titularidade da consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón
 • ORDE do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG. 09/09/15). Ligazón
 • ORDE do 24 de setembro de 2015 que modifica a Orde do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16. (DOG, 02/10/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de decembro de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos pola que se convoca para o curso 2015/2016 o programa denominado BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS, integrado no PLAN LÍA (Lectura, Información e Aprendizaxe) de bibliotecas escolares, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. As accións incluídas neste programa, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, van destinadas aos centros públicos, de nivel non universitario e de titularidade desta consellería. Ligazón
 • BIBLIOTECAS ESCOLARES SOLIDARIAS: Listaxe de centros adscritos a diferentes accións a desenvolver durante o curso 2015/2016. Ligazón

1.2. Curso 2016-2017

 • ORDE do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/2017. (DOG, 08/06/16). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2016 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2016/2017. Ligazón
 • ORDE do 11 de agosto de 2016 pola que se modifica a Orde do 23 de maio de 2016 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17, e se procede á ampliación da dotación orzamentaria. (DOG, 08/09/16). Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2016 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2016/17. (DOG, 26/10/16). Ligazón
 • CONVOCATORIA do programa “Bibliotecas Escolares Solidaria” para o curso 2016/2017. Ligazón

1.3. Curso 2017-2018

 • ORDE do 19 de maio de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 02/06/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 19 de maio de 2017 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 02/06/17). Ligazón
 • INSTRUCIÓNS de 1 de setembro de 2017 en relación coa organización e o funcionamento das bibliotecas escolares para o curso 2017/2018. Ligazón
 • PROXECTO PILOTO “Radio na biblio”, para a introdución da radio nas bibliotecas escolares dos centros Plambe. Ligazón
 • ORDE do 13 de outubro de 2017 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros non universitarios sostidos con fondos públicos para o curso 2017/18. (DOG, 24/10/17). Ligazón
 • CENTROS  seleccionados para o proxecto “Radio na biblio” para o curso 2017/2018. Ligazón
 • CONVOCATORIA do programa “Bibliotecas Escolares Solidarias” para o curso 2017/2018. Ampliación da convocatoria do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2017/2018.
 • CENTROS SELECCIONADOS na acción Voluntariado de lectura-A (primaria) e concesión dos selos “Biblioteca Escolar Solidaria” para o curso 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN do V Concurso do Traballo por Proxectos baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos.

1.4. Curso 2018-2019

 • ORDE do 23 de abril de 2018 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2018/19. (DOG, 08/05/18).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do proxecto “Biblioteca Creativa” (anteriormente, Escornabots na biblioteca escolar) para o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019
 • ORDE do 10 de setembro de 2018 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2018/19. (DOG, 20/09/18).
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do programa “Biblioteca Creativa” para o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN da convocatoria do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA do I Concurso de Podcasts – Radio na biblio.

1.5. Curso 2019-2020

 • RDE do 2 de abril de 2019 pola que se convoca o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).
 • INSTRUCIÓNS da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos en relación coa organización e funcionamento das bibliotecas escolares. Curso 2019/2020.
 • PROXECTO BIBLIOTECA CREATIVA. Convocatoria.
 • CONVOCATORIA do proxecto Radio na biblio, para centros públicos integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares no curso 2019/2020.
 • ORDE do 10 de setembro de 2019 pola que se resolve a convocatoria do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería, para o curso 2019/20. (DOG, 24/09/19).
 • CONVOCATORIA do programa Bibliotecas Escolares Solidarias para o curso 2019/2020.

2. CLUBS DE LECTURA

3. PROGRAMAS EUROPEOS

3.1. Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP)

O Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) é un programa de acción comunitaria adoptado na decisión 1720/2006/EC do Parlamento Europeo de aplicación no período comprendido entre el 1 de xaneiro de 2007 y o 31 de decembro de 2013. É obxecto do Programa de Aprendizaxe Permanente (PAP) a educación e formación das persoas, desde a infancia ata a idade adulta. Contén catro programas dirixidos cada un a diferentes etapas educativas:

 • Comenius, para educación infantil, primaria e secundaria.
 • Leonardo da Vinci, para a formación profesional.
 • Erasmus, para a educación superior formal e formación profesional de grao superior.
 • Grundtvig, para a formación de adultos

Para máis información véxase a seguinte web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria:http://www.edu.xunta.gal/portal/programaseuropeos/presentacion

3.2. Programa comunitario Erasmus+

3.2.1. Curso 2014-2015

 • ORDE do 29 de xuño de 2015 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 13 de febreiro de 2015 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2014/15. (DOG, 08/07/15). Ligazón

3.2.2. Curso 2015-2016

 • ORDE do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 26/02/16). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 07/03/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2016 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 15 de febreiro de 2016 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea e polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa comunitario de mobilidade Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2015/16. (DOG, 12/07/16). Ligazón

3.2.3. Curso 2016-2017

 • ORDE do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17). Ligazón
 • EXTRACTO da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que se aproban as bases e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17. (DOG, 11/04/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 29 de marzo de 2017 pola que convocaron as axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursou ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2016/17.  (DOG, 14/08/17). Ligazón.Corrección de erros, (DOG, 08/09/17).Ligazón

3.2.4. Curso 2017-2018

 • ORDE do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 23/03/18).
 • EXTRACTO da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 23/03/18).
 • RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2018 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 8 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea, no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2017/18. (DOG, 19/07/18).

3.2.5. Curso 2018-2019

 • ORDE do 23 de abril de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 09/05/19).
 • EXTRACTO da Orde do 23 de abril de 2019 pola que se aproban as bases reguladoras e se convocan axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+, destinadas ao alumnado que cursa ensinanzas artísticas superiores en centros públicos de Galicia no curso 2018/19. (DOG, 09/05/19).

4. PROGRAMAS DE REFORZO, ORIENTACIÓN E APOIO

 • PORTAL WEB da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
 • 3.1. Contratos-programa: Véxase o Capítulo II (Atención á diversidade e orientación educativa). Ligazón
 • 3.2. Plan PROA: Véxase o Capítulo II (Atención á diversidade e orientación educativa). Ligazón

5. INNOVACIÓN EDUCATIVA

5.1. Plan Proxecta
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2015/16. (DOG, 01/07/15). Ligazón. Corrección de erros. (DOG, 15/07/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 11 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca o Premio Proxecta de Innovación Educativa 2016 para os centros docentes admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2015/16. (DOG. 21/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 6 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 19/09/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2016/2017. LigazónRESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se publica a relación definitiva de centros sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2016/17. (DOG, 28/12/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 15 de setembro de 2017 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
 • AMPLIACIÓN do prazo de participación na convocatoria do Plan Proxecta para o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN provisional dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN definitiva dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • PREMIO PROXECTA de Innovación Educativa 2018 para os centros docentes públicos admitidos no Plan Proxecta durante o curso escolar 2017/2018.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros seleccionados da convocatoria para a participación no “Congreso escolar Aliméntate ben 2018”.
 • RESOLUCIÓN do 26 de setembro de 2018 pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta consellería durante o curso escolar 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA dos proxectos admitidos para a súa participación no Plan Proxecta durante o curso 2018/2019.
 • CONVOCATORIA Plan Proxecta 2019/2020.
 • PLAN PROXECTA para os centros docentes sostidos con fondos públicos dependentes desta Consellería durante o curso escolar 2019/2020.
5.2. Observa_Acción
 • RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2017 pola que se establece con carácter experimental o programa de innovación educativa “OBSERVA_ACCIÓN” durante o curso escolar 2017/2018. Ligazón
 • RESOUCIÓN DEFINITIVA do programa de innovación educativa “OBSERVA_ACCIÓN” correspondente ao curso escolar 2017/2018. Ligazón
5.3. Robótica
 • CONVOCATORIA para participar no programa de innovación educativa “Introdución á robótica educativa en primaria” para centros docentes públicos durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • LISTAXE provisional de centros admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria. Ligazón
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos. Ligazón
 • CONVOCATORIA para a selección de centros docentes públicos para participar na actividade “Semana STEM” 2018 dirixida a alumnado de 5º e 6º de primaria e 1º e 2º da ESO
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL da convocatoria de premio de innovación educativa “Desafíos STEM: programación, robótica e impresión 3D” para centros públicos.
 • RESOLUCIÓN definitiva de centros docentes admitidos para participar no programa “Introdución á robótica educativa en primaria” durante o curso 2018/2019.
5.4. Proxecto Educación Dixital E-Dixgal

5.4.1. Curso 2014-2015

 • RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital durante o curso 2014/15. (DOG, 30/04/14). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 10 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto experimental Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2014/15. (DOG, 07/08/14). Ligazón

5.4.2. Curso 2015-2016

 • RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/16. (DOG, 11/05/15). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-Dixgal durante o curso 2015/16.(DOG, 11/08/15). Ligazón

5.4.3. Curso 2016-2017

 • RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participaren no proxecto Educación dixital (E-DIXGAL) durante o curso 2016/17. (DOG. 21/04/16). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/17. (DOG, 05/07/16). Ligazón

5.4.4. Curso 2017-2018

 • RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2017/18. (DOG, 26/05/17). Ligazón
 • RELACIÓN definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL. Ligazón

5.4.5. Curso 2018-2019

 • RESOLUCIÓN do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación dixital (E-Dixgal) durante o curso 2018/19. (DOG, 21/05/18).
 • INFORMACIÓN para os centros educativos públicos sobre a xestión do equipamento E-Dixgal.

5.4.6. Curso 2019-2020

 • RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2019/20. (DOG, 16/04/19).

5.4.7. Curso 2020-2021

 • RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21. (DOG, 20/02/2020).
 • RESOLUCIÓN do 15 de maio de 2020 pola que se reabre o prazo de presentación de solicitudes para participar no proxecto Educación Dixital (E-Dixgal) durante o curso 2020/21.
5.5. Club de Ciencia
 • CONVOCATORIA de participación no programa piloto de innovación educativa “Club de Ciencia” para centros docentes públicos durante o curso 2016/2017. Ligazón
 • EDUCACIÓN convoca por segundo ano os ‘Club de ciencia’ para estimular o espírito científico do alumnado. Ligazón
 • CONVOCATORIA para a participación de centros públicos no “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL de centros admitidos no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa de innovación educativa “Club de Ciencia” durante o curso 2017/2018. Ligazón
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa “Club de Ciencia” durante o curso 2018/2019.
5.6. Observa_Acción
 • CONVOCATORIA para a participación no programa de innovación educativa «OBSERVA_ACCIÓN» durante 2018/2019, que se levará a cabo en Galicia, en colaboración con outras Comunidades Autónomas do Estado Español e con outras institucións a nivel internacional.
5.7. Espazos Maker
 • RESOLUCIÓN do 8 de xuño de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a participación no programa de innovación educativa “Espazos Maker” para centros docentes públicos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria durante o curso 2018-2019.
 • RESOLUCIÓN PROVISIONAL de centros admitidos no programa “Espazos Maker” para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019.
 • RESOLUCIÓN DEFINITIVA de centros admitidos no programa “Espazos Maker” para centros docentes públicos durante o curso 2018/2019.

6. PROGRAMA INTEGRAL DE APRENDIZAXE DE LINGUAS ESTRANXEIRAS (PIALE)

7. PLAN ALERTA ESCOLAR

 • Véxase a web da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Ligazón

8. PLAN EDUEMPRENDE

 • CONVOCATORIA para participar no programa Lanzadeiras 2017/2018. Ligazón
 • ORDE do 29 de novembro de 2017 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2017, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 30 de marzo de 2017 (Diario Oficial de Galicia do 17 de abril). (DOG, 11/12/17). Ligazón
 • RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/04/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 19 de marzo de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2018, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se convoca en réxime de concorrencia competitiva. (DOG, 04/04/18).
 • CONVOCATORIA para participar no programa Lanzadeiras 2018/2019.
 • ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos. (DOG, 11/03/19).
 • CONVOCATORIAS de programas do Plan Eduemprende dirixidos a alumnado e profesorado de educación primaria, educación secundaria, bacharelato e formación profesional 2019/2020.
 • ORDE do 14 de novembro de 2019 pola que se resolve o concurso Eduemprende Idea 2019 dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia, sostidas con fondos públicos, convocado pola Orde do 21 de febreiro de 2019 (Diario Oficial de Galicia do 11 de marzo). (DOG, 27/11/19).

9. PROGRAMA NÓS TAMÉN CREAMOS!

 • PREMIOS a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2017/2018. Ligazón
 • CENTROS ADMITIDOS E EXCLUÍDOS da convocatoria de premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2018/2019.

10. PROGRAMA NACIONAL AULAS DA NATUREZA

 • EXTRACTO da Resolución de 12 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan becas para participar no programa nacional “Aulas da Natureza” durante o verán de 2018. (BOE, 20/03/18).

11. PROGRAMA NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE POBOS ABANDONADOS

 • EXTRACTO da Resolución de 15 de marzo de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante as quendas de verán de 2018. (BOE, 24/03/18).
 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante o período lectivo de 2019. (BOE, 27/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución de 14 de abril de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante as quendas de verán de 2019. (BOE, 26/04/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 4 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional “Recuperación e Utilización Educativa de Pobos Abandonados” durante a primavera do período lectivo de 2020. (BOE, 12/12/19).

12. Centros de Educación Ambiental

 • EXTRACTO da Resolución do 21 de marzo de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan bolsas para participar no programa nacional “Centros de Educación Ambiental” durante 2019. (BOE, 27/03/19).
 • EXTRACTO da Resolución do 4 de decembro de 2019, da Secretaría de Estado de Educación e Formación Profesional, pola que se convocan axudas para participar no programa nacional “Centros de Educación Ambiental” durante 2020. (BOE, 12/12/19).

13. “EDUCACIÓN RESPONSABLE: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”

 • RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2018 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convoca a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2018/19.
 • CONVÓCASE a selección de centros docentes públicos de educación infantil, primaria e secundaria para incorporarse ao programa “Educación Responsable: programa para o desenvolvemento da educación emocional, social e da creatividade”, no curso 2019/2020.

14. SUBMINISTRACIÓN DE FROITAS FRESCAS, CASTAÑAS E LEITE LÍQUIDO

 • RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2019/20 (códigos de procedemento MR265B e MR265C). (DOG, 03/07/19).
 • RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2019 pola que se modifica o anexo I da Resolución do 18 de xuño de 2019 pola que se regula o procedemento para a concesión das axudas para a subministración de froitas frescas, castañas e leite líquido de consumo ao alumnado de centros escolares e se convocan para o curso escolar 2019/20. (DOG, 12/08/19).