Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Do 20 ao 29

Nesta sección desenvólvense os capítulos 20 ao 29:

  • Participación e goberno
  • Persoal non docente
  • Postos de traballo
  • Procedemento administrativo
  • Profesorado
  • Programas educativos
  • Relixión e Atención Educativa
  • Sanidade escolar
  • Servizos educativos complementarios
  • Títulos, validacións, homologacións e equivalencias