Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

17.- MUFACE, Seguridade Social e clases pasivas

OBSERVACIÓN: No presente Capítulo recóllese só a lexislación publicada a partir do 23 de decembro de 2011. Para ver a lexislación anterior a dita data, ir a páxina 623 do “Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego” (4ª edición).

1. MUFACE

1.1. Asistencia sanitaria
  • REAL DECRETO 1192/2012, do 3 de agosto, polo que se regula a condición de asegurado e de beneficiario a efectos da asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través do Sistema Nacional de Saúde. (BOE, 04/08/12). Ligazón
  • RESOLUCIÓN do 5 de maio de 2021, da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convoca a concesión de axudas de protección sociosanitaria durante o ano 2021. (BOE, 17/05/2021).
1.2. Descarga de impresos de solicitudes
  • Prestacións, Fondo Especial, Afiliación e Partes de baixa. Ligazón
1.3. Prestacións de asistencia social e sociosanitarias
  • ORDE HAP/2786/2012, do 19 de decembro, pola que se modifica a Orde de 29 de xullo de 1987, pola que se establece, co carácter de prestación de asistencia social, unha axuda económica para a adquisición de vivendas por mutualistas de MUFACE, a Orde de 30 de decembro de 1988, pola que se revisan as cuantías de determinadas prestaciones económicas da Mutualidad Xeral de Funcionarios Civís do Estado e a Orde APU/95/2004, de 12 de xaneiro, pola que se dictan normas para a aplicación do subsidio por defunción no réxime especial de Seguridade Social dos Funcionarios Civís do Estado. (BOE, 27/12/12). Ligazón
  • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se regula a asistencia sanitaria fóra do territorio nacional. (BOE, 28/06/14). Ligazón
  • RESOLUCIÓN do 26 de xuño de 2014, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se modifican os anexos II, III e IV da Orde APU/2245/2005, do 30 de xuño, pola que se regulan as prestacións complementarias da asistencia sanitaria en MUFACE e se establece o procedemento de financiamento de bombas portátiles de infusión subcutánea continua de insulina. (BOE, 28/06/14). Ligazón

2. Seguridade Social

2.1. Prestacións
  • REAL DECRETO 1716/2012, do 28 de decembro, de desenvolvemento das disposicións establecidas, en materia de prestaciones, pola Lei 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación e modernización do sistema da Seguridade Social. (BOE, 31/12/12). Ligazón
2.2. Pensións
  • REAL DECRETO 46/2021, do 26 de xaneiro, sobre revalorización das pensións do sistema da Seguridade Social, das pensións de Clases Pasivas e doutras prestacións sociais públicas para o exercicio 2021. (BOE. 27/01/2021).
  • REAL DECRETO-LEI 3/2021, do 2 de febreiro, polo que se adoptan medidas para a redución da brecha de xénero e outras materias nos ámbitos da Seguridade Social e económico. (BOE, 03/02/2021).