Manual lexislativo do ensino non universitario galego. Venancio Graña, 4ª edición

Presentación

Esta web é un complemento do libro Manual Lexislativo do Ensino non Universitario Galego (4ª edición) e nela recóllense as disposicións lexislativas que foron emitidas despois da publicación do devandito libro (23 de decembro de 2011).

Así pois, co Manual e a consulta desta web, os usuarios dispoñen das dúas ferramentas necesarias para acceder de xeito actualizado, amplo, rápido e eficaz á lexislación educativa do ensino non universitario galego nos aspectos que en cada caso interesen.

A web, igual que o Manual, componse de 29 capítulos estruturados de modo semellante ao propio libro, aos que se pode acceder sinxelamente desde a barra de opcións superior, co que se facilita a interacción entre ambas ferramentas.

Mostra dun capítulo do Manual

Para facerse cunha idea aproximada da obra xúntanse, a modo de exemplo, a presentación do capítulo de profesorado: [Enlace (formato PDF)].

Para contactar co autor

Enderezo postal

Venancio Graña Martínez
R/ Mª Victoria Fdez. España, 1 – 5º Dta.
15002 – A CORUÑA

Teléfonos
  • 679 182 293
  • 981 211 894
Enderezos electrónicos